Manisa Büyük Şehir Belediyesi

Manisa / 2015

Manisa büyük şehir belediyesi maski su ve kanalizasyon idaresi başkanlığı kapsamında Q900 ile Q700 pe 100 boru hatlarının deplas me edilmesi