Landfıll Enerji A.ş (2019)

Balıkesir ilientegre katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi
Q110 pe100 hattı döşenmesi
Q300 korige boru hattı
kolektör bağlantıları
drenaj hatları