İller Bankası

Bolu / 2010

Bolu içmesuyu arıtma tesisinin şebeke hattı (oba inşaat a. Ş) taahhüdünde Ø450 hdpe borularının alın kaynağı ile birleştirilmesi ve boruların teknik şartnamesine göre yerine döşenmesi işi tarafımızca yapıldı.