Ck Ges Üretim A.Ş (2019)

Bayburt katı atık depolama sahası gaz toplama işi
hdpe pe 100 boru hattı döşenmesi