Antalya Büyük Şehir Belediyesi

Antalya / 2013

Antalya büyük şehir belediyesi termesos içme su tesilerinin ieletim hatı 2. 300 metre Q1200 ile Q500 lük borularını döşenmesi ve devreye alınması